CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tuyên truyền Nông thôn mới nâng cao xã Cẩm Hoàng năm 2021
23/12/2021 10:40:48

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 của Đảng và Nhà nước, xã Cẩm Hoàng phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu để về đích Nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Đến thời điểm hiện tại xã đã hoàn thành 18/18 tiêu chí.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 của Đảng và Nhà nước. Với mục tiêu xây dựng nông thôn nâng cao có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để đạt được các mục tiêu trên, xã Cẩm Hoàng đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM nâng cao trong năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt 18/18 tiêu chí. Tuy nhiên, tiêu chí Giao thông cần phải hoàn thành một số hạng mục để đạt yêu cầu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng và chỉnh trang lại một số hạng mục công trình như; dọn vệ sinh tại khu vực trung tâm nhà làm việc UBND, trạm xá, trường học, xử lý bãi đổ rác thải tập trung, trồng đường hoa dọc tuyến liên xã do Hội phụ nữ xã phát động, lắp đặt các pa nô, cờ tổ quốc, khẩu hiệu băng Zôn tuyên truyền về xây dựng NTMNC tại khu vực trung tâm các thôn và phấn đấu hoàn thành một số hạng mục theo mốc thời gian đã đề ra, tạo ra một quang cảnh trên địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp và phục vụ cho mục tiêu về đích nông thôn mới của xã nhà vào  năm 2021. Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, ban chỉ đạo xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau. - Mỗi một người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. - Mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Thôn văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. - Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung. Để đạt được mục tiêu về đích NTM nâng cao năm 2021. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Cẩm Hoàng, đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Cẩm Hoàng ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1451
Trước & đúng hạn: 1451
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/06/2022 10:55:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM HOÀNG - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Thắng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  xã Cẩm Hoàng-huyện Cẩm Giàng-tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0396905827

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 16
Tất cả: 11,719