AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hội nghị xét duyệt nguồn sẵng sàng nhập ngũ, triển khai công tác tuyển quân 2024
20/10/2023 09:43:35

  

 Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;
   Căn cứ vào Hướng dẫn số 896/HD-HĐNVQS ngày 10/10/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Giàng về việc Hướng dẫn tổ chức kiện toàn và họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cấp cơ sở; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân huyện Cẩm Giàng về việc tuyển chon gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

   Sáng ngày 19/10/2023 được sự nhất trí của Đảng uỷ,TT HĐND, Lãnh đạo UBND, HĐ NVQS xã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã,

   Nhằm quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đảm bảo chặt chẽ dân chủ, công khai, minh bạch, giao đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, đúng thời gian và quy định của Luật nghĩa vụ quân sự.

Cấp ủy chính quyền các thôn tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng - quân sự địa phương;

   Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cả hệ thống chính trị nhất là Hội đồng nghĩa vụ quân sự trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm số lượng chất lượng, công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật.

   Về dự và chỉ đạo hội nghị Đ/c Vương Thị Ngọc - Huyện ủy viên Trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Giàng Đ/c: Thượng tá; Vũ Văn Quyết Phó chỉ huy trưởng, BCH quân sự huyện Cẩm Giàng, Đ/c: Đào Văn Cường- huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy,Đ/c: Nguyễn Văn Thức - Phó Bí thư thường trực – CT HĐND xã. Đ/c: Nguyễn Hữu Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, chủ tịch HĐNVQS xã.Cùng các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, TT HĐND, lãnh đạoUBND các đ/c trong hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; thường trực Ủy ban MTTQ ,Trưởng các đoàn thể, các đ/c Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, Thôn đội trưởng,

   Công bố Quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS xã.

 
                                           Đ/C Nguyễn Hữu Kiên Chi huy trưởng BQS xã 
 
Đ/c: Đào Văn Cường- huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy
 Đ/c: Thượng tá; Vũ Văn Quyết Phó chỉ huy trưởng, BCH quân sự huyện Cẩm Giàng
 Đ/c: Nguyễn Hữu Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, chủ tịch HĐNVQS xã.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2857
Trước & đúng hạn: 2857
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:04/12/2023 04:27:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM HOÀNG - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Thắng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  xã Cẩm Hoàng-huyện Cẩm Giàng-tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0396905827

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0