AN NINH-QUỐC PHÒNG
V/v tuyên truyền thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023
04/10/2023 04:17:59

Trong những năm qua: Tuổi trẻ xã Cẩm Hoàng vẫn tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; Xã nhà đã có hàng nghìn thanh niên con em quê hương Cẩm Hoàng hăng hái lên đường nhập ngũ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, tiếp tục xây dựng quê hương Cẩm Hoàng ngày càng giàu đẹp.

 

Hằng năm BCH đoàn xã thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng các thôn: Tuyên truyền đến các nam thanh niên niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền cụ thể các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với quân nhân, gia đình quân nhân.

Với tinh thần Thanh niên xung kích tình nguyện, là lòng cốt trong vai trò tiên phong; Trong đợt tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 xã nhà đã nhận được 16 đơn tình nguyện của các nam thanh niên trong độ tuổi.

 

Các đồng chí đã tìm hiểu về truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống vẻ vang của xã nhà, các đồng chí đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ để rèn luyện bản thân và bảo vệ Tổ quốc. Trong tâm tư các đồng chí tin tưởng rằng trong môi trường quân đội các đồng chí sẽ trưởng thành hơn. Sau khi xuất ngũ trở thành công dân có ích cho xã hội, cho Đất nước.

Mong rằng từ các đồng chí đã tiên phong đi trước sẽ là tấm gương cho các đồng chí đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ tương lai noi theo. BCH đoàn xã rất mong các đồng chí đoàn viên, nam thanh niên đang trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 tiếp tục với tinh thần Thanh niên xung kích tình nguyện, tiếp lối các đồng chí đã đi trước; ngay từ hôm nay các đồng chí hãy mạnh dạn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2857
Trước & đúng hạn: 2857
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:04/12/2023 03:51:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM HOÀNG - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Thắng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  xã Cẩm Hoàng-huyện Cẩm Giàng-tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0396905827

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0