CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Niêm yết công khai QĐ của chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng v/v cưỡng chế thực hiện QĐ kiểm đếm bắt buộc đối với 06 hộ có đất thuộc diện tích thu hồi thực hiện dự án,Đầu tư khu dân cư thương mại Phí Xá, xã Cẩm Hoàng
22/08/2023 05:05:42
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2857
Trước & đúng hạn: 2857
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:04/12/2023 03:40:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM HOÀNG - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Thắng-Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ:  xã Cẩm Hoàng-huyện Cẩm Giàng-tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0396905827

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0